no-img
فایل های پیش دبستانی

برچسب ها طرح درس روزانه ویژه مربیان پیش دبستانی


فایل های پیش دبستانی
مطالب ویژه
اطلاعیه های نویسنده سایت

مطالب

آرشیو » برچسب ها » طرح درس روزانه ویژه مربیان پیش دبستانی
دانلود طرح درس واحد کار آشنایی با سفر و مسافرت پیش دبستانی

دانلود طرح درس واحد کار آشنایی با سفر و مسافرت پیش دبستانی


دانلود طرح درس واحد کار آشنایی با سفر و مسافرت پیش دبستانی طرح درس روزانه پیش دبستانی واحد کار آشنایی با سفر و مسافرت نام درس :واحد کار            مقطع : پیش دبستانی    نام واحد یادگیری درس :    آشنایی با سفر و مسافرت فرمت فایل : ورد و قابل ویرایش تعداد صفحات فایل : 5 صفحه مختصری از شرح عنوان: واحد کار موضوع تدریس: آشنایی با سفر و مسافرت مقطع : پیش دبستانی محل تدریس: کلاس درس اهداف کلی در پایان درس [...]

ادامه مطلب
تاریخ : ۱۵ / مرداد / ۱۳۹۸   بازدید : 234   نویسنده : درسی فایل
دانلود طرح درس واحد کار آشنایی با علامت استاندارد پیش دبستانی

دانلود طرح درس واحد کار آشنایی با علامت استاندارد پیش دبستانی


دانلود طرح درس واحد کار آشنایی با علامت استاندارد پیش دبستانی  طرح درس روزانه پیش دبستانی واحد کار آشنایی با علامت استاندارد نام درس :واحد کار            مقطع : پیش دبستانی    نام واحد یادگیری درس :    آشنایی با علامت استاندارد فرمت فایل : ورد و قابل ویرایش تعداد صفحات فایل : 5 صفحه مختصری از شرح  عنوان: واحد کار موضوع تدریس: آشنایی با علامت استاندارد مقطع : پیش دبستانی محل تدریس: کلاس درس اهداف کلی در پایان درس انتظار می رود دانش [...]

ادامه مطلب
تاریخ : ۱۵ / مرداد / ۱۳۹۸   بازدید : 191   نویسنده : درسی فایل
دانلود طرح درس واحد کار آشنایی با فروشگاه و پول پیش دبستانی

دانلود طرح درس واحد کار آشنایی با فروشگاه و پول پیش دبستانی


دانلود طرح درس واحد کار آشنایی با فروشگاه و پول پیش دبستانی  طرح درس روزانه پیش دبستانی واحد کار آشنایی با فروشگاه و پول نام درس :واحد کار            مقطع : پیش دبستانی    نام واحد یادگیری درس :    آشنایی با فروشگاه و پول فرمت فایل : ورد و قابل ویرایش تعداد صفحات فایل : 5 صفحه مختصری از شرح  عنوان: واحد کار موضوع تدریس: آشنایی با فروشگاه و پول مقطع : پیش دبستانی محل تدریس: کلاس درس اهداف کلی در پایان درس [...]

ادامه مطلب
تاریخ : ۱۵ / مرداد / ۱۳۹۸   بازدید : 300   نویسنده : درسی فایل
دانلود طرح درس واحد کار آشنایی با کشاورزی پیش دبستانی

دانلود طرح درس واحد کار آشنایی با کشاورزی پیش دبستانی


دانلود طرح درس واحد کار آشنایی با کشاورزی پیش دبستانی طرح درس روزانه پیش دبستانی واحد کار آشنایی با کشاورزی نام درس :واحد کار            مقطع : پیش دبستانی    نام واحد یادگیری درس :    آشنایی با کشاورزی فرمت فایل : ورد و قابل ویرایش تعداد صفحات فایل : 4 صفحه مختصری از شرح  عنوان: واحد کار موضوع تدریس: آشنایی با کشاورزی مقطع : پیش دبستانی محل تدریس: کلاس درس اهداف کلی در پایان درس انتظار می رود دانش آموزان با کشاورزی آشنا [...]

ادامه مطلب
تاریخ : ۱۵ / مرداد / ۱۳۹۸   بازدید : 128   نویسنده : درسی فایل
دانلود طرح درس واحد کار آشنایی با منظومه شمسی پیش دبستانی

دانلود طرح درس واحد کار آشنایی با منظومه شمسی پیش دبستانی


دانلود طرح درس واحد کار آشنایی با منظومه شمسی پیش دبستانی  طرح درس روزانه پیش دبستانی واحد کار آشنایی با منظومه شمسی نام درس :واحد کار            مقطع : پیش دبستانی    نام واحد یادگیری درس :    آشنایی با منظومه شمسی فرمت فایل : ورد و قابل ویرایش تعداد صفحات فایل : 4 صفحه مختصری از شرح  عنوان: واحد کار موضوع تدریس: آشنایی با منظومه شمسی مقطع : پیش دبستانی محل تدریس: کلاس درس اهداف کلی در پایان درس انتظار می رود دانش [...]

ادامه مطلب
تاریخ : ۱۵ / مرداد / ۱۳۹۸   بازدید : 248   نویسنده : درسی فایل
دانلود طرح درس واحد کار آشنایی با آموزشگاه و مقررات آن پیش دبستانی

دانلود طرح درس واحد کار آشنایی با آموزشگاه و مقررات آن پیش دبستانی


دانلود طرح درس واحد کار آشنایی با آموزشگاه و مقررات آن پیش دبستانی طرح درس روزانه پیش دبستانی واحد کار آشنایی با آموزشگاه و مقررات آن نام درس :واحد کار            مقطع : پیش دبستانی    نام واحد یادگیری درس :    آشنایی با آموزشگاه و مقررات آن فرمت فایل : ورد و قابل ویرایش تعداد صفحات فایل : 6 صفحه مختصری از شرح عنوان: واحد کار موضوع تدریس: آشنایی با آموزشگاه و مقررات آن مقطع : پیش دبستانی محل تدریس: کلاس [...]

ادامه مطلب
تاریخ : ۱۵ / مرداد / ۱۳۹۸   بازدید : 344   نویسنده : درسی فایل
دانلود طرح درس واحد کار آشنایی با بهداشت فردی و مراقبت از دندان پیش دبستانی

دانلود طرح درس واحد کار آشنایی با بهداشت فردی و مراقبت از دندان پیش دبستانی


دانلود طرح درس واحد کار آشنایی با بهداشت فردی و مراقبت از دندان پیش دبستانی  طرح درس روزانه پیش دبستانی واحد کار آشنایی با بهداشت فردی و مراقبت از دندان نام درس :واحد کار            مقطع : پیش دبستانی    نام واحد یادگیری درس :   آشنایی با بهداشت فردی و مراقبت از دندان فرمت فایل : ورد و قابل ویرایش تعداد صفحات فایل : 4 صفحه مختصری از شرح  عنوان: واحد کار موضوع تدریس: آشنایی با بهداشت فردی و [...]

ادامه مطلب
تاریخ : ۱۵ / مرداد / ۱۳۹۸   بازدید : 414   نویسنده : درسی فایل
دانلود طرح درس واحد کار آشنایی با حیوانات اهلی و وحشی پیش دبستانی

دانلود طرح درس واحد کار آشنایی با حیوانات اهلی و وحشی پیش دبستانی


دانلود طرح درس واحد کار آشنایی با حیوانات اهلی و وحشی پیش دبستانی طرح درس روزانه پیش دبستانی واحد کار آشنایی با انواع حیوانات اهلی و وحشی و نحوه زندگی و تغذیه آنها نام درس :واحد کار            مقطع : پیش دبستانی    نام واحد یادگیری درس :    آشنایی با انواع حیوانات اهلی و وحشی و نحوه زندگی و تغذیه آنها فرمت فایل : ورد و قابل ویرایش تعداد صفحات فایل : 4 صفحه مختصری از شرح  عنوان: [...]

ادامه مطلب
تاریخ : ۱۵ / مرداد / ۱۳۹۸   بازدید : 232   نویسنده : درسی فایل
دانلود طرح درس واحد کار خانه و خانواده پیش دبستانی

دانلود طرح درس واحد کار خانه و خانواده پیش دبستانی


دانلود طرح درس واحد کار خانه و خانواده پیش دبستانی  طرح درس روزانه پیش دبستانی واحد کار آشنایی با خانه و خانواده نام درس :واحد کار            مقطع : پیش دبستانی    نام واحد یادگیری درس :    آشنایی با خانه و خانواده فرمت فایل : ورد و قابل ویرایش تعداد صفحات فایل : 4 صفحه مختصری از شرح  عنوان: واحد کار موضوع تدریس: خانه و خانواده مقطع : پیش دبستانی محل تدریس: کلاس درس اهداف کلی در پایان درس انتظار می رود دانش [...]

ادامه مطلب
تاریخ : ۱۵ / مرداد / ۱۳۹۸   بازدید : 1131   نویسنده : درسی فایل
دانلود طرح درس واحد کار آشنایی با ایران و پرچم ایران و دهه فجر پیش دبستانی

دانلود طرح درس واحد کار آشنایی با ایران و پرچم ایران و دهه فجر پیش دبستانی


دانلود طرح درس واحد کار آشنایی با ایران و پرچم ایران و دهه فجر پیش دبستانی  طرح درس روزانه پیش دبستانی واحد کار آشنایی با کشور ایران، دهه فجر و پرچم ایران نام درس :واحد کار            مقطع : پیش دبستانی    نام واحد یادگیری درس :    آشنایی با کشور ایران، دهه فجر و پرچم ایران فرمت فایل : ورد و قابل ویرایش تعداد صفحات فایل : 4 صفحه مختصری از شرح  عنوان: واحد کار موضوع تدریس: آشنایی با [...]

ادامه مطلب
تاریخ : ۱۵ / مرداد / ۱۳۹۸   بازدید : 295   نویسنده : درسی فایل
error: Content is protected !!